Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1748 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1258 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1226 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1151 maal)
 5. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 1096 maal)
 6. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 1082 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 1001 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 999 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 971 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 924 maal)
 11. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 872 maal)
 12. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 862 maal)
 13. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 840 maal)
 14. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 833 maal)
 15. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 833 maal)
 16. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 826 maal)
 17. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 822 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 762 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 750 maal)
 20. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 729 maal)
 21. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 710 maal)
 22. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 691 maal)
 23. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 690 maal)
 24. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 678 maal)
 25. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 611 maal)
 26. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 576 maal)
 27. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 575 maal)
 28. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 553 maal)
 29. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 548 maal)
 30. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 545 maal)
 31. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 540 maal)
 32. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 537 maal)
 33. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 536 maal)
 34. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 535 maal)
 35. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 535 maal)
 36. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 534 maal)
 37. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 527 maal)
 38. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 525 maal)
 39. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 524 maal)
 40. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 516 maal)
 41. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 514 maal)
 42. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 509 maal)
 43. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 508 maal)
 44. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 507 maal)
 45. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 506 maal)
 46. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 489 maal)
 47. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 488 maal)
 48. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 474 maal)
 49. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 469 maal)
 50. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 469 maal)
 51. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 469 maal)
 52. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 466 maal)
 53. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 464 maal)
 54. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 464 maal)
 55. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 459 maal)
 56. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 458 maal)
 57. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 456 maal)
 58. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 455 maal)
 59. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 453 maal)
 60. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 452 maal)
 61. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 450 maal)
 62. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 440 maal)
 63. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 438 maal)
 64. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 436 maal)
 65. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 435 maal)
 66. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 430 maal)
 67. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 424 maal)
 68. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 422 maal)
 69. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 416 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 413 maal)
 71. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 409 maal)
 72. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 404 maal)
 73. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 401 maal)
 74. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 400 maal)
 75. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 398 maal)
 76. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 397 maal)
 77. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 394 maal)
 78. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 390 maal)
 79. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 385 maal)
 80. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 381 maal)
 81. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 375 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 375 maal)
 83. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 370 maal)
 84. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 369 maal)
 85. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 365 maal)
 86. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 360 maal)
 87. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 358 maal)
 88. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 355 maal)
 89. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 355 maal)
 90. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 352 maal)
 91. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 352 maal)
 92. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 351 maal)
 93. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 350 maal)
 94. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 349 maal)
 95. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 348 maal)
 96. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 348 maal)
 97. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 348 maal)
 98. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 344 maal)
 99. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 341 maal)
 100. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 327 maal)
 101. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 323 maal)
 102. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 315 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar