Behavior Basics Logo

Inloggen-  
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1592 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1096 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1044 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 972 maal)
 5. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 945 maal)
 6. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 880 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 879 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 864 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 844 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 809 maal)
 11. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 802 maal)
 12. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 767 maal)
 13. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 752 maal)
 14. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 732 maal)
 15. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 719 maal)
 16. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 718 maal)
 17. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 715 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 695 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 674 maal)
 20. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 667 maal)
 21. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 638 maal)
 22. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 623 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 615 maal)
 24. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 589 maal)
 25. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 540 maal)
 26. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 511 maal)
 27. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 486 maal)
 28. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 483 maal)
 29. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 479 maal)
 30. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 476 maal)
 31. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 473 maal)
 32. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 473 maal)
 33. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 469 maal)
 34. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 468 maal)
 35. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 464 maal)
 36. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 464 maal)
 37. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 463 maal)
 38. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 462 maal)
 39. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 458 maal)
 40. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 447 maal)
 41. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 446 maal)
 42. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 445 maal)
 43. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 445 maal)
 44. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 443 maal)
 45. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 442 maal)
 46. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 431 maal)
 47. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 426 maal)
 48. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 423 maal)
 49. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 422 maal)
 50. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 422 maal)
 51. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 420 maal)
 52. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 418 maal)
 53. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 417 maal)
 54. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 415 maal)
 55. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 414 maal)
 56. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 413 maal)
 57. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 410 maal)
 58. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 407 maal)
 59. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 404 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 401 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 394 maal)
 62. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 393 maal)
 63. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 390 maal)
 64. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 386 maal)
 65. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 382 maal)
 66. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 378 maal)
 67. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 377 maal)
 68. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 369 maal)
 69. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 368 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 365 maal)
 71. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 360 maal)
 72. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 357 maal)
 73. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 357 maal)
 74. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 354 maal)
 75. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 346 maal)
 76. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 341 maal)
 77. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 340 maal)
 78. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 336 maal)
 79. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 327 maal)
 80. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 326 maal)
 81. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 321 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 320 maal)
 83. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 316 maal)
 84. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 316 maal)
 85. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 314 maal)
 86. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 313 maal)
 87. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 309 maal)
 88. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 309 maal)
 89. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 308 maal)
 90. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 304 maal)
 91. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 303 maal)
 92. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 303 maal)
 93. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 301 maal)
 94. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 300 maal)
 95. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 300 maal)
 96. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 298 maal)
 97. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 297 maal)
 98. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 293 maal)
 99. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 285 maal)
 100. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 285 maal)
 101. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 274 maal)
 102. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 270 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar