Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1707 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1209 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1170 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1086 maal)
 5. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 1054 maal)
 6. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 1003 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 942 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 930 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 906 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 873 maal)
 11. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 836 maal)
 12. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 817 maal)
 13. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 802 maal)
 14. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 792 maal)
 15. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 783 maal)
 16. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 774 maal)
 17. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 774 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 733 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 718 maal)
 20. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 699 maal)
 21. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 676 maal)
 22. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 658 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 652 maal)
 24. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 643 maal)
 25. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 578 maal)
 26. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 545 maal)
 27. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 536 maal)
 28. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 519 maal)
 29. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 516 maal)
 30. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 513 maal)
 31. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 508 maal)
 32. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 507 maal)
 33. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 505 maal)
 34. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 503 maal)
 35. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 503 maal)
 36. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 499 maal)
 37. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 497 maal)
 38. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 497 maal)
 39. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 494 maal)
 40. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 484 maal)
 41. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 484 maal)
 42. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 480 maal)
 43. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 478 maal)
 44. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 477 maal)
 45. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 477 maal)
 46. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 461 maal)
 47. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 461 maal)
 48. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 449 maal)
 49. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 448 maal)
 50. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 447 maal)
 51. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 447 maal)
 52. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 445 maal)
 53. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 441 maal)
 54. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 439 maal)
 55. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 438 maal)
 56. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 438 maal)
 57. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 435 maal)
 58. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 432 maal)
 59. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 431 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 424 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 420 maal)
 62. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 419 maal)
 63. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 418 maal)
 64. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 415 maal)
 65. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 409 maal)
 66. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 406 maal)
 67. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 400 maal)
 68. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 398 maal)
 69. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 397 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 390 maal)
 71. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 386 maal)
 72. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 378 maal)
 73. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 378 maal)
 74. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 376 maal)
 75. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 371 maal)
 76. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 371 maal)
 77. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 367 maal)
 78. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 366 maal)
 79. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 362 maal)
 80. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 356 maal)
 81. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 353 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 350 maal)
 83. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 348 maal)
 84. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 347 maal)
 85. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 347 maal)
 86. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 340 maal)
 87. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 337 maal)
 88. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 333 maal)
 89. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 330 maal)
 90. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 329 maal)
 91. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 329 maal)
 92. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 328 maal)
 93. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 328 maal)
 94. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 325 maal)
 95. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 325 maal)
 96. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 324 maal)
 97. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 322 maal)
 98. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 319 maal)
 99. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 318 maal)
 100. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 306 maal)
 101. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 299 maal)
 102. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 293 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar