Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 2003 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1501 maal)
 3. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1487 maal)
 4. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 1473 maal)
 5. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1468 maal)
 6. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 1343 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 1267 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 1258 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 1229 maal)
 10. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 1163 maal)
 11. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 1154 maal)
 12. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 1116 maal)
 13. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 1103 maal)
 14. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 1054 maal)
 15. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 1013 maal)
 16. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 983 maal)
 17. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 978 maal)
 18. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 937 maal)
 19. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 897 maal)
 20. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 887 maal)
 21. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 864 maal)
 22. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 835 maal)
 23. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 817 maal)
 24. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 815 maal)
 25. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 765 maal)
 26. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 740 maal)
 27. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 720 maal)
 28. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 707 maal)
 29. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 698 maal)
 30. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 674 maal)
 31. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 673 maal)
 32. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 673 maal)
 33. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 669 maal)
 34. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 669 maal)
 35. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 667 maal)
 36. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 666 maal)
 37. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 660 maal)
 38. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 658 maal)
 39. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 658 maal)
 40. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 654 maal)
 41. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 653 maal)
 42. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 646 maal)
 43. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 645 maal)
 44. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 642 maal)
 45. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 634 maal)
 46. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 627 maal)
 47. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 626 maal)
 48. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 613 maal)
 49. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 606 maal)
 50. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 599 maal)
 51. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 598 maal)
 52. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 598 maal)
 53. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 590 maal)
 54. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 589 maal)
 55. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 588 maal)
 56. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 584 maal)
 57. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 582 maal)
 58. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 581 maal)
 59. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 581 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 576 maal)
 61. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 573 maal)
 62. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 567 maal)
 63. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 561 maal)
 64. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 561 maal)
 65. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 557 maal)
 66. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 550 maal)
 67. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 549 maal)
 68. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 540 maal)
 69. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 540 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 539 maal)
 71. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 538 maal)
 72. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 532 maal)
 73. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 529 maal)
 74. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 525 maal)
 75. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 521 maal)
 76. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 520 maal)
 77. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 515 maal)
 78. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 511 maal)
 79. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 510 maal)
 80. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 504 maal)
 81. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 503 maal)
 82. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 501 maal)
 83. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 499 maal)
 84. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 497 maal)
 85. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 495 maal)
 86. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 485 maal)
 87. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 477 maal)
 88. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 477 maal)
 89. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 477 maal)
 90. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 472 maal)
 91. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 471 maal)
 92. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 468 maal)
 93. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 468 maal)
 94. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 468 maal)
 95. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 467 maal)
 96. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 467 maal)
 97. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 464 maal)
 98. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 462 maal)
 99. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 455 maal)
 100. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 446 maal)
 101. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 438 maal)
 102. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 433 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar