Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1646 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1136 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1094 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1017 maal)
 5. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 984 maal)
 6. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 927 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 908 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 895 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 874 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 837 maal)
 11. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 814 maal)
 12. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 782 maal)
 13. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 778 maal)
 14. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 767 maal)
 15. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 742 maal)
 16. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 742 maal)
 17. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 741 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 710 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 695 maal)
 20. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 679 maal)
 21. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 654 maal)
 22. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 642 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 629 maal)
 24. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 613 maal)
 25. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 555 maal)
 26. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 528 maal)
 27. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 501 maal)
 28. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 500 maal)
 29. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 495 maal)
 30. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 491 maal)
 31. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 487 maal)
 32. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 486 maal)
 33. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 485 maal)
 34. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 481 maal)
 35. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 480 maal)
 36. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 480 maal)
 37. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 479 maal)
 38. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 478 maal)
 39. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 472 maal)
 40. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 463 maal)
 41. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 462 maal)
 42. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 460 maal)
 43. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 457 maal)
 44. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 457 maal)
 45. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 457 maal)
 46. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 443 maal)
 47. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 440 maal)
 48. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 435 maal)
 49. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 434 maal)
 50. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 432 maal)
 51. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 431 maal)
 52. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 429 maal)
 53. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 428 maal)
 54. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 428 maal)
 55. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 427 maal)
 56. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 425 maal)
 57. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 424 maal)
 58. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 421 maal)
 59. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 415 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 410 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 407 maal)
 62. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 404 maal)
 63. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 402 maal)
 64. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 396 maal)
 65. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 394 maal)
 66. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 393 maal)
 67. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 389 maal)
 68. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 388 maal)
 69. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 384 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 378 maal)
 71. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 373 maal)
 72. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 368 maal)
 73. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 367 maal)
 74. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 365 maal)
 75. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 356 maal)
 76. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 352 maal)
 77. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 352 maal)
 78. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 351 maal)
 79. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 347 maal)
 80. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 340 maal)
 81. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 337 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 334 maal)
 83. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 333 maal)
 84. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 331 maal)
 85. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 331 maal)
 86. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 327 maal)
 87. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 319 maal)
 88. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 319 maal)
 89. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 318 maal)
 90. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 318 maal)
 91. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 317 maal)
 92. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 314 maal)
 93. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 313 maal)
 94. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 312 maal)
 95. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 311 maal)
 96. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 308 maal)
 97. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 307 maal)
 98. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 304 maal)
 99. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 298 maal)
 100. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 295 maal)
 101. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 284 maal)
 102. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 281 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar