Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1666 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1153 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1112 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1031 maal)
 5. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 999 maal)
 6. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 949 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 915 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 898 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 879 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 847 maal)
 11. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 817 maal)
 12. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 788 maal)
 13. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 787 maal)
 14. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 771 maal)
 15. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 748 maal)
 16. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 747 maal)
 17. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 747 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 716 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 701 maal)
 20. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 683 maal)
 21. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 659 maal)
 22. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 644 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 635 maal)
 24. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 620 maal)
 25. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 560 maal)
 26. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 532 maal)
 27. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 512 maal)
 28. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 504 maal)
 29. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 503 maal)
 30. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 496 maal)
 31. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 493 maal)
 32. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 490 maal)
 33. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 490 maal)
 34. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 487 maal)
 35. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 486 maal)
 36. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 485 maal)
 37. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 484 maal)
 38. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 483 maal)
 39. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 480 maal)
 40. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 468 maal)
 41. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 467 maal)
 42. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 464 maal)
 43. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 463 maal)
 44. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 462 maal)
 45. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 461 maal)
 46. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 446 maal)
 47. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 446 maal)
 48. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 439 maal)
 49. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 438 maal)
 50. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 436 maal)
 51. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 434 maal)
 52. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 432 maal)
 53. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 431 maal)
 54. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 431 maal)
 55. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 430 maal)
 56. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 427 maal)
 57. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 427 maal)
 58. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 423 maal)
 59. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 418 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 413 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 409 maal)
 62. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 407 maal)
 63. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 407 maal)
 64. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 400 maal)
 65. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 399 maal)
 66. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 398 maal)
 67. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 392 maal)
 68. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 391 maal)
 69. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 387 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 382 maal)
 71. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 377 maal)
 72. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 372 maal)
 73. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 369 maal)
 74. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 368 maal)
 75. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 361 maal)
 76. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 360 maal)
 77. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 355 maal)
 78. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 355 maal)
 79. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 350 maal)
 80. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 344 maal)
 81. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 340 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 338 maal)
 83. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 337 maal)
 84. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 334 maal)
 85. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 333 maal)
 86. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 331 maal)
 87. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 322 maal)
 88. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 322 maal)
 89. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 322 maal)
 90. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 321 maal)
 91. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 321 maal)
 92. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 318 maal)
 93. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 317 maal)
 94. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 316 maal)
 95. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 314 maal)
 96. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 312 maal)
 97. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 310 maal)
 98. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 307 maal)
 99. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 303 maal)
 100. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 297 maal)
 101. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 287 maal)
 102. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 287 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar