Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1898 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1410 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1382 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1356 maal)
 5. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 1326 maal)
 6. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 1251 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 1161 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 1157 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 1112 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 1052 maal)
 11. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 1041 maal)
 12. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 1013 maal)
 13. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 985 maal)
 14. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 954 maal)
 15. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 949 maal)
 16. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 921 maal)
 17. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 919 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 843 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 829 maal)
 20. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 826 maal)
 21. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 807 maal)
 22. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 778 maal)
 23. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 764 maal)
 24. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 751 maal)
 25. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 687 maal)
 26. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 685 maal)
 27. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 665 maal)
 28. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 643 maal)
 29. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 635 maal)
 30. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 615 maal)
 31. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 615 maal)
 32. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 615 maal)
 33. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 612 maal)
 34. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 606 maal)
 35. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 606 maal)
 36. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 604 maal)
 37. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 603 maal)
 38. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 600 maal)
 39. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 596 maal)
 40. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 595 maal)
 41. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 594 maal)
 42. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 594 maal)
 43. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 585 maal)
 44. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 583 maal)
 45. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 581 maal)
 46. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 567 maal)
 47. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 564 maal)
 48. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 556 maal)
 49. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 546 maal)
 50. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 546 maal)
 51. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 541 maal)
 52. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 540 maal)
 53. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 537 maal)
 54. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 536 maal)
 55. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 535 maal)
 56. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 534 maal)
 57. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 528 maal)
 58. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 527 maal)
 59. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 526 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 522 maal)
 61. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 521 maal)
 62. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 513 maal)
 63. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 512 maal)
 64. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 506 maal)
 65. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 500 maal)
 66. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 499 maal)
 67. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 498 maal)
 68. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 486 maal)
 69. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 485 maal)
 70. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 484 maal)
 71. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 484 maal)
 72. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 480 maal)
 73. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 472 maal)
 74. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 472 maal)
 75. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 469 maal)
 76. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 468 maal)
 77. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 461 maal)
 78. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 461 maal)
 79. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 455 maal)
 80. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 451 maal)
 81. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 451 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 446 maal)
 83. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 446 maal)
 84. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 443 maal)
 85. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 442 maal)
 86. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 430 maal)
 87. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 429 maal)
 88. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 428 maal)
 89. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 425 maal)
 90. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 421 maal)
 91. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 420 maal)
 92. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 419 maal)
 93. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 419 maal)
 94. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 419 maal)
 95. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 416 maal)
 96. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 416 maal)
 97. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 415 maal)
 98. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 414 maal)
 99. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 412 maal)
 100. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 397 maal)
 101. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 390 maal)
 102. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 384 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar