Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 2090 maal)
 2. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 1618 maal)
 3. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 1616 maal)
 4. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1587 maal)
 5. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1582 maal)
 6. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 1431 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 1363 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 1361 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 1319 maal)
 10. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 1260 maal)
 11. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 1233 maal)
 12. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 1212 maal)
 13. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 1201 maal)
 14. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 1133 maal)
 15. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 1064 maal)
 16. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 1038 maal)
 17. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 1034 maal)
 18. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 1017 maal)
 19. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 946 maal)
 20. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 935 maal)
 21. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 917 maal)
 22. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 893 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 870 maal)
 24. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 864 maal)
 25. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 829 maal)
 26. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 789 maal)
 27. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 773 maal)
 28. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 764 maal)
 29. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 752 maal)
 30. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 727 maal)
 31. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 726 maal)
 32. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 724 maal)
 33. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 722 maal)
 34. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 720 maal)
 35. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 719 maal)
 36. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 716 maal)
 37. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 714 maal)
 38. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 708 maal)
 39. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 707 maal)
 40. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 707 maal)
 41. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 706 maal)
 42. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 700 maal)
 43. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 697 maal)
 44. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 695 maal)
 45. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 689 maal)
 46. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 683 maal)
 47. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 678 maal)
 48. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 658 maal)
 49. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 657 maal)
 50. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 650 maal)
 51. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 649 maal)
 52. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 645 maal)
 53. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 640 maal)
 54. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 637 maal)
 55. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 636 maal)
 56. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 632 maal)
 57. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 630 maal)
 58. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 629 maal)
 59. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 628 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 622 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 620 maal)
 62. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 616 maal)
 63. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 611 maal)
 64. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 606 maal)
 65. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 604 maal)
 66. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 599 maal)
 67. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 598 maal)
 68. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 593 maal)
 69. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 592 maal)
 70. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 589 maal)
 71. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 586 maal)
 72. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 582 maal)
 73. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 579 maal)
 74. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 573 maal)
 75. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 571 maal)
 76. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 570 maal)
 77. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 567 maal)
 78. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 557 maal)
 79. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 557 maal)
 80. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 552 maal)
 81. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 550 maal)
 82. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 550 maal)
 83. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 548 maal)
 84. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 546 maal)
 85. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 542 maal)
 86. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 538 maal)
 87. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 526 maal)
 88. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 525 maal)
 89. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 523 maal)
 90. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 522 maal)
 91. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 522 maal)
 92. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 516 maal)
 93. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 515 maal)
 94. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 514 maal)
 95. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 514 maal)
 96. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 511 maal)
 97. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 509 maal)
 98. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 507 maal)
 99. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 499 maal)
 100. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 497 maal)
 101. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 478 maal)
 102. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 476 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar