Behavior Basics Logo

Inloggen-  
Home > Alle categorieën > Artikelen  
List of Articles Lijst van beschikbare items in: "Artikelen"
 1. Bruins, BEE (2010) Gedragsbeperking van actieve vermijding: universeel causaal mechanisme van stressgerelateerde psychische stoornissen? (getoond 1623 maal)
 2. Bruins, BEE (2009). Meerzijdigheid: meer bewegingsvrijheid bij het vinden van een passende omgeving. (getoond 1116 maal)
 3. Vlamings, HSM (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 1068 maal)
 4. Wiegers (2008). Van problem naar kans: GGZ-consultatie bij de thuiszorg, verzorgings- en verpleeghuizen (getoond 993 maal)
 5. Bruins (2007). Kwetsbaarheid voor ontregeling: een functioneringsgerichte visie (getoond 961 maal)
 6. Bruins (2008). Herstel van Persoonlijk Succesvol Functioneren: rode draad bij gedragsactivatie (getoond 898 maal)
 7. Veenstra (2008). Functioneringsgerichte woontherapie bij Langdurige Zorg in de ouderenpsychiatrie (getoond 896 maal)
 8. Bakker - de Pree (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? (getoond 886 maal)
 9. Bakker - de Pree (1999). De rol van de omgeving bij het bewaken van het welbevinden (getoond 864 maal)
 10. Beenackers, Bruins & Prins (1996). Blinde versterking: klachten verhelpen zonder er op in te gaan (getoond 830 maal)
 11. Vlamings (2007). Functioneringsgerichte gedragsactivatie: de praktijk (getoond 809 maal)
 12. Bruins & Andreoli (2007). Gedragsactivatie kan specifieker! (getoond 777 maal)
 13. Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality (getoond 773 maal)
 14. De Nauw (2000). Constructioneel gedragstherapeutische visie op arbeidsgerelateerde problematiek (getoond 757 maal)
 15. Bruins (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders. (getoond 735 maal)
 16. Bakker - de Pree (1987). Langdurende gedragstherapie (getoond 734 maal)
 17. Andreoli (2008).Terugval en de noodzaak van functioneringsgerichte gedragsactivatie bij ouderen met ernstige depressieve klachten (getoond 731 maal)
 18. Andreoli (2011). Asperger’s Disorder and Personal Successful Functioning: a Positive Behavior Therapeutic Approach (getoond 706 maal)
 19. Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid (getoond 691 maal)
 20. Vlamings (2009). De gedragsbiotoop: voor elk karakter een passende omgeving (getoond 675 maal)
 21. Veenstra (2007). Ambulante behandeling van ouderen met depressieve klachten: in beweging krijgen! (getoond 647 maal)
 22. Baas (2011). Reducing the Impact of ‘Hearing Voices’ on Daily Life by Positive Behavior Therapy in a Group (getoond 634 maal)
 23. Bruins (1995). Het klachtenvrije doen en laten als aangrijpingspunt in de constructionele gedragstherapie (getoond 624 maal)
 24. Bakker - de Pree (1992). Eén-, twee- of meerzijdig, wat maakt het uit? (getoond 605 maal)
 25. Bruins (1997). Is stimulusdiscriminatie functioneringsversterkend? (getoond 551 maal)
 26. Bakker - de Pree (1990). (On)opleidbaarheid van psychotherapeuten: de persoon van de opleider als onafhankelijke variabele (getoond 522 maal)
 27. Wieringa (1995). ‘Diagnose als dwaallicht', pleidooi voor een functioneringsgerichte benadering in de sociale psychiatrie (getoond 496 maal)
 28. Andreoli (1993). Functioneringsgericht managen; gekte van de sekte of bruikbaar paradigma? (getoond 493 maal)
 29. Boeke - Slinkers (1991). Hindernissen bij de uitvoering van de Vrije Differentiatie (getoond 492 maal)
 30. Meijde, Van der (1993). De Mythe van de 'O: over de plaats en de ontwikkeling van de behavioristische benadering van Plato tot heden (getoond 488 maal)
 31. Bruins (1999). De bruikbaarheid van individuspecifieke modellen van gedragsregulatie in de klinische praktijk (getoond 482 maal)
 32. Bruins (1993). Het stimulusbegrip nader bekeken (getoond 482 maal)
 33. Wieringa (1999). Constructionele gedragstherapie in vijf gesprekken: een procrustesbed? (getoond 481 maal)
 34. Van Delden - Van der Wolf (1999). De theorie van de Dominante Actieve Vermijding: klachten verklaard door de momentane afwezigheid van specifieke gedragsregulerende stimuli (getoond 478 maal)
 35. Andreoli (2009). Persoonlijkheidsproblematiek op leeftijd: in de problemen komen met je karakteristieke manier van doen en laten (getoond 477 maal)
 36. Bakker - de Pree (2002). Comments on 'Conditioning: How subjects learn to look after themselves in an ever changing world' (getoond 475 maal)
 37. Andreoli & Baas (2002). Improving people’s quality of life and productivity (getoond 473 maal)
 38. Baas (1995). Behandeling van chronisch psychiatrische patiënten: de bloesemroute (getoond 472 maal)
 39. Van Delden - Van der Wolf (2002). Functional differences of behavior in everyday (getoond 469 maal)
 40. Bruins & Van der Meijde (2002). Behaviour analysis and clinical practice (getoond 460 maal)
 41. Bakker - de Pree (2001). Comments on 'People management requires the empahsis on behavior which gives personal satisfaction (getoond 459 maal)
 42. Van Delden - Van der Wolf (1993). Vormgeving van cliënt-specifieke stimuli in het therapeutgedrag (getoond 456 maal)
 43. Wijngaarden (1989). Constructionele gedragstherapie in het voorgezet onderwijs. (getoond 453 maal)
 44. Bruins (1991). Wat gebeurt er in de Vrije Differentiatie? (getoond 453 maal)
 45. Baas (2001). Functioning-oriented rehabilitation: focus on ‘successful’ behavior and a challenging environment (getoond 451 maal)
 46. Andreoli (2001). A behavioristic model for people management: everything under control? (getoond 440 maal)
 47. Van der Meijde (1995). Vormen van disfunctioneren en hun therapeutische implicaties: een casus (getoond 436 maal)
 48. Wieringa (2001). The exclusive use of natural reinforcement in the treatment of clients with mental problems (getoond 429 maal)
 49. Bakker - de Pree (1991). ‘INS’ en ‘OUTS’ van de constructionele benadering (getoond 429 maal)
 50. Prins (2000). Does behavior therapy by natural reinforcers really work? A pilot study. (getoond 429 maal)
 51. Meijde, Van der (1991). Management van de therapiesituatie (getoond 426 maal)
 52. Prins (1999). Behavior regulation: a matter of controlling stimuli (getoond 425 maal)
 53. Bruins (2003). Impediment of active avoidance behaviour causes mental disorder. (getoond 423 maal)
 54. Vlamings (1999). Basic treatment in Constructional Behavior Therapy: restoring and strengthening present patterns of behavior regulation (getoond 420 maal)
 55. Vlamings, HSM (2008). Recovery of personal functioning: clinical practice. (getoond 420 maal)
 56. Andreoli & Prickarts (1997). Self-injurous and obsessive-compulsive behaviour: towards an efficient environmental approach (getoond 420 maal)
 57. Baas (2000). A novel development in psychosocial rehabilitation: focus on ‘successful’ behaviour and a challenging environment (getoond 417 maal)
 58. Bruins (1998). De plaats van emoties in een omgevingsgeorienteerde gedragstherapie: een korte inleiding (getoond 415 maal)
 59. Bruins, BEE (2008). Environmental restriction of personal functioning: an explanation of the onset and persistence of depressive symptoms (getoond 410 maal)
 60. Van Delden - Van der Wolf (2000). How an out-patient Constructional Behaviour Therapy helps clients to regain their alertness to stimuli regulating their successful behaviour (getoond 407 maal)
 61. Van der Meijde (1998). De mogelijkheden van functioneringsgerichte begeleiding bij de behandeling van (chronisch) psychiatrische patiënten (getoond 404 maal)
 62. Andreoli (2004). Behavioral Gerontology: problematic interactions in nursing. (getoond 399 maal)
 63. Andreoli (1999). Functioneringsgerichte rehabilitatie: de praktijk. (getoond 397 maal)
 64. Bakker - de Pree (1993). 'Let the subject shape your skills' in de therapiezitting (getoond 392 maal)
 65. Prins (1999). Conditionering: van gedragsbekrachtiging naar stimulusversterking (getoond 390 maal)
 66. Wieringa (1990). Constructionele principes, toegepast in een trainingsgroep sociale vaardigheden (getoond 386 maal)
 67. Vlamings (2001). Behavior Therapy: let natural reinforcers do their job (getoond 384 maal)
 68. Van Delden - Van der Wolf (1996). Stagnerende behandelingen (getoond 379 maal)
 69. Delden - Van der Wolf (2000). Waarom doen we wat we doen en laten we wat we laten? (getoond 378 maal)
 70. Vlamings (2000). 'Aansturen' nader bekeken: hoe motiveer je een ander? (getoond 372 maal)
 71. Baas (1993). Drup voor drup: bottom-up (getoond 367 maal)
 72. Bakker - de Pree (1993). Supervisie in opleiding van constructionele gedragstherapeuten (getoond 364 maal)
 73. Prins (1995). Het project ‘Constructionele Gedragsanalytische Begeleiding’ (getoond 363 maal)
 74. Andreoli (1993). Focus on functioning (getoond 361 maal)
 75. Vlamings (2002). What do we wo about maladaptive behavior? (getoond 352 maal)
 76. Van Delden - Van der Wolf (1999). Symptoms as the result of the absence of regulating stimuli: the Theory of Dominant Active Avoidance (getoond 347 maal)
 77. Vlamings (1993). Doet-ie ‘t of doet-ie ‘t niet? (getoond 347 maal)
 78. Baas (2008). Onderzoek in de langdurige zorg. Een beschrijving van twee vormen van kwalitatief onderzoek. (getoond 347 maal)
 79. Bakker - de Pree (1989). Wat leren wij onze kinderen? (getoond 342 maal)
 80. Bruins (2002). Investigating the function of human everyday behavior (getoond 335 maal)
 81. Andreoli (2000). Van zorgplan naar bloesemroute (getoond 329 maal)
 82. Bakker -de Pree (1987). Behavior analysis of succesful behavior: the device for identifying which stimuli, if wanting, cause neurotic disorder (getoond 327 maal)
 83. Van der Meijde (1999). Extended treatment in Constructional Behavior Therapy: diversifying behavior regulation (getoond 326 maal)
 84. Bruins (2000). Features of Constructional Behaviour Therapy (getoond 325 maal)
 85. Bruins (1999). Analysis of successful behavior: the main diagnostic tool in Constructional Behavior Therapy (getoond 324 maal)
 86. Van Delden - Van der Wolf & Bruins (2000). Dominant active avoidance:a central characteristic of the behaviour of individuals with mental disorders (getoond 322 maal)
 87. Bakker - de Pree (1998). How to get symptom reduction through exclusive attention to stimuli controlling successful behavior: a challenging paradigm (getoond 316 maal)
 88. Bruins & Van Delden (2000). Determination of individual-specific controlling stimuli of successful behaviour: a method in clinical practice for predicting the occurrence of mental disorder (getoond 314 maal)
 89. Wieringa (1991). Constructioneel-gedragstherapeutische begeleiding door niet-gedragstherapeuten (getoond 314 maal)
 90. Bakker - de Pree (1990). Zin en onzin van de invaliderende stimulus (getoond 312 maal)
 91. Bakker - de Pree (1993). Functie-analyse 'back to basics' (getoond 311 maal)
 92. Vlamings (1991). Procedures in de therapie en effecten daarbuiten (getoond 311 maal)
 93. Andreoli (2009). Personality and Disfuntioning in the Elderly (getoond 308 maal)
 94. Goudena (1998). Het ontstaan en de aard van de invaliderende stimulus. Een analyse vanuit verschillende theoretische kaders. (getoond 307 maal)
 95. Bakker - de Pree (1990). Leertherapie: 'passe-partout' of 'finishing touch'? (getoond 305 maal)
 96. Baas (1993). 'Wintersport aan huis': methodische uitgangspunten van dagbesteding (getoond 305 maal)
 97. Andreoli (2008). Functioning-Focused Rehabilitation (FFR): a multi-dimensional approach to individual behavioral activation for the treatment of depression (getoond 304 maal)
 98. Andreoli (2000). Constructional Behaviour Therapy as leading paradigm in psychosocial rehabilitation (getoond 301 maal)
 99. Bakker - de Pree (1997). Waarin vraagt ernstige psychopathologie een speciale aanpak? (getoond 294 maal)
 100. Baas (1999). Leven of overleven? Rehabilitatie als open-eind programma in de chronische psychiatrie. (getoond 291 maal)
 101. Andreoli (2004). Constructional Behavior Analytic ideas about the concept of a 'structured environment'. (getoond 280 maal)
 102. Andreoli & Prickarts (1999). Behaviour problems and the function of a structured environment. (getoond 276 maal)
Subcategories Subcategorieen beschikbaar onder "Artikelen"
In deze categorie zijn geen Sub-categorieen beschikbaar