Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Boeken > Prickarts (2007). Functioneringsgerichte rehabilitatie; de client als persoon centraal in de kansrijke omgeving

Prickarts (2007). Functioneringsgerichte rehabilitatie; de client als persoon centraal in de kansrijke omgeving

  • Auteur: Jan Prickarts
  • Nijmegen: Loekx ISBN 9789081183215
  • € 18,50 exclusief verzend en administratiekosten (€ 2,50). Bestel hier
  • In dit boek wordt het werkboek 'functioneringsgerichte methodieken' gepresenteerd, waarin negen nieuwe rehabilitatiemethodieken worden uitgewerkt. Het werkboek is een nieuw handig instrument voor begeleiders werkzaam in de rehabilitatie of ondersteuning van mensen met uiteenlopende beperkingen en klachten. Het gaat om mensen met een verstandelijke of zintuigelijke beperking, mensen met een psychische stoornis of mensen met mentale of lichamelijke achteruitgang.
    Bij de toepassing van de functioneringgerichte methodieken is het richtpunt steeds het persoonlijke functioneren van de client: doen en laten waarme hij zelf zijn persoonlijke welbevinden bewaakt.
    Begeleiders worden toegerust met een 'rugzak' werk-woorden. Zo hebben ze concrete handvatten om terug te kijken op hun eigen handelen enom het daar over te hebben met collega's in coaching, intervisie of supervisie. Begeleiders worden aldus uitgenodigd om binnen het algemene ondersteuning hun eigen professionele ruimte in te vullen. Er wordt een beroep gedaan op hun professionele en persoonlijke kwaliteiten, talenten en eigenaardigheden.
    In het boek wordt het werkboek voorafgegeaan door een uitgebreide theoretische onderbouwing. Het boek bouwt voort op de constructionele gedragsanalyse zoals ontwikkeld door Beata J. Bakker - de Pree en als rehabilitatieprincip in Nederland geintroduceerd door Paul Andreoli en Liesbeth Baas.Klik hier Om alle items te bekijken Boeken Categorie:


File Attachments of Article Bijlage(n)

Er zijn geen bijlagen bij dit item