Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Artikelen > Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid

Andreoli, Paul; Bruins, Bart; Vlamings, Hendrik (2009): De passende omgeving, een contextuele visie op persoonlijkheid

 • Auteurs: Paul Andreoli, Bart Bruins en Hendrik Vlamings
 • Bron: Najaarsconferentie van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt) en Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT) te Veldhoven, 12 november 2009
 • Samenvatting symposium

  Traditioneel wordt iemands persoonlijkheid geanalyseerd en beschreven in termen van stabiele gedragseigenschappen. Dit gebeurt zonder de context daarbij in ogenschouw te nemen, de situatie waarin iemand leeft. Gedrag vindt echter niet plaats in een vacuüm maar altijd in een context. Er is immers sprake van een permanente interactie over en weer tussen individu en omgeving. Om effectief te zijn, moet gedrag zelfs plaatsvinden in een daartoe geschikte situatie. Iemands persoonlijkheid kan daarom niet alleen worden beschreven in termen van gedragseigenschappen, maar ook in termen van voor de persoon geschikte situaties. In een functioneringsgerichte (contextuele) gedragstherapie noemen wij deze situaties, waarin de persoon kan functioneren en zich ‘in orde’ voelt, een ‘passende omgeving’. Deze term werpt nieuw licht op het ontstaan en voortduren van stoornissen. Bevindt iemand zich in een omgeving die niet of onvoldoende ‘passend’ is, dan kan hij niet succesvol functioneren en voelt zich niet ‘in orde’, met alle risico’s op de ontwikkeling van klachten van dien.

  In dit symposium zullen wij de relatie tussen persoonlijkheid en omgeving verder verduidelijken. Ook wordt getoond hoe de match tussen individu en omgeving door de therapeut kan worden verbeterd, zowel aan de kant van de persoon als aan de kant van de omgeving.

   

  Bakker- de Pree, B.J. (1987). Constructionele gedragstherapie: theoretische fundering en praktische realisering.   Nijmegen : Dekker & V.d. Vegt.

  Bakker - de Pree (1989). Behavior analysis of human Life: an alternative approach to the concept of personality. Paper presented at the 13th Annual Convention of the Association for Behavior Analysis, Nashville, Tennessee.

  Bakker – de Pree, B.J. (1999 ). De rol van de omgeving in het bewaken van het welbevinden. Presentatie op de studiedag 'Zorgovereenkomst zonder handtekening: rehabilitatie in langdurige zorgsituaties', Nascholingscursus Heyendaelcie PAOG, Nijmegen.

  Bakker- de Pree, B.J. (2000). Kan de omgeving een actieve bijdrage leveren aan het bewaken van iemands welbevinden? Presentatie Verpleeghuis Stellinghaven, Oosterwolde.
  Bruins, B.E.E. (2002). Constructional Behavior Therapy: a novel behavior analytic approach to mental disorders.  Keynote presented at the Conference ‘New Trends in Cognitive –Behavioural Psychotherapy’, Greek Behavioural Association , May 18 2002, School of Philosophy , University of Athens, Greece  
  Prickarts, J. (2007). Functioneringsgerichte rehabilitatie; de cliënt als persoon centraal in de kansrijke omgeving. Nijmegen, Loekx • Klik hier Om alle items te bekijken Artikelen Categorie:


  File Attachments of Article Bijlage(n)

  1. abstracts_njc_2009.pdf