Inloggen-
 
Home > Alle categorieën > Algemeen > Refereermiddag GGZ Friesland 17 december 2009

Refereermiddag GGZ Friesland 17 december 2009

Refereermiddag GGZ Friesland 17 december 2009

FUNCTIONERINGSGERICHTE GEDRAGSTHERAPIE BIJ OUDEREN Herstellen & Versterken van gezond functioneren

Paul Andreoli, GZ-psycholoog Innosearch Development Support BV

Functioneringsgerichte Gedragtherapie heeft als doel om klachten te verminderen door een betere match tussen persoon en omgeving. Bij het zoeken naar zo’n ‘passende omgeving’ wordt iemands karakteristieke manier van succesvol doen en laten, zijn ‘functioneringsrepertoire’, als uitgangspunt genomen. Bij mensen met klachten is de gerichtheid en gespitstheid op kansen voor ‘persoonlijk succesvol functioneren’ vaak geheel op de achtergrond geraakt: zij kunnen niet meer ‘uit de voeten’ met de omstandigheden waarmee zij van doen hebben en worden steeds meer door hun klachten in beslag genomen. Bij ouderen geldt als extra complicerende factor dat door verlieservaringen van allerlei aard de mogelijkheden in de omgeving verder zijn ingeperkt. Ofwel door het niet meer beschikbaar zijn van mogelijkheden, ofwel door het niet meer beantwoordbaar zijn van mogelijkheden. In de presentatie zullen verschillende procedures aan de orde komen om de cliënt weer in contact te brengen met zijn mogelijkheden om zijn eigen welbevinden op peil te brengen en te houden. Door zowel cliënt als behandelaar wordt gewerkt aan het actief ontsluiten of zelfs organiseren van een passende omgeving waarin de in de problemen geraakte oudere zich weer met succes kan handhaven. Functioneringsgerichte Gedragstherapie kan ook worden ingezet wanneer cliënten na een meer op klachten gerichte behandeling nog niet voldoende toekomen aan succesvol functioneren.Klik hier Om alle items te bekijken Algemeen Categorie:


File Attachments of Article Bijlage(n)

Er zijn geen bijlagen bij dit item